Medlemsmöte i Förarklubben Taxi Sthlm

Förarklubb i Taxi Stockholm
Bjuder in till medlemsmöte
Datum: 23 april 2019
Tid. 18.00
Plats: Transport Avd. 5 Skytteholmsvägen 2, Solna

Förslag till dagordning
§1. Mötet öppnande
§2. Val av mötes ordförande och sekreterare
§3. Val av två justerare
§4. medlemsprotokoll från årsmöte 21 januari 2019
§5. Uppsökeri och ringkvällar . Vecka 17 (23-25 april )
§6. Värvningskampanj med motivering att vi måste vara fler medlemmar, för att förmå driva genom våra krav bl.a. :
• Bort med procentlön i kollektivavtalet. Efter avreglering och en ökad konkurrens i branschen( ca. 3500 fordon) procentlönen gradvis sänktes.
• att inleda arbetet med att införa arbetstidsförkortning vid nattarbete i samtliga våra avtal. Inom Bevakningsbranschen påbörjat detta med framgång.
• Bättra kontroll över framtida pensioner. Arbetsgivaren skall månadsvis ange på löneavin de intjänande medlen för avsättning till avtalspensionen
§7. Rapporter
§8. Övriga frågor
§9. Mötet avslutande

Väl mött Smörgås och kaffe serveras