Medlemsmöte i Åkerisektionen

Åkerisektionen

 

Medlemsmöte i Åkerisektionen

 

2019-05-22 18:30

 

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

 

Ur dagordningen

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i valberedningen

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i studie och infokommitén

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap

Äskanden

Arbetsmiljö

Rapporter

Övriga Frågor

 

Kaffe, te och mackor serveras innan mötet

 

Varmt Välkomna!

Sektionsstyrelsen