Medlemsmöte för sektion 9 ( Sunne- Torsby)

Du som är medlem i sektion 9, Sunne och Torsby med omnejd är välkommen på medlemsmöte tisdagen den 1 september kl. 19,30.

Vi håller till i ABF´s lokaler i Sunne.

Under mötet ska fyllnadsval till Repskapet göras och det ska även fyllnadsnomineras av ersättare till avdelningsstyrelsen. Sektionen bjuder på fika.

Välkomna!