Medlemsmöte för sektion 2

Sektion 2 bjuder in till medlemsmöte tisdagen den 13 november kl. 16.00
Vi håller till i Transport lokaler i Karlstad (Regnvindsgatan 8).
Under mötet ska det nomineras till sektionsstyrelsen, representantskapet och avtalsrådet.
Har du något som du funderar på? Pass på att komma dit och lyft upp din fråga på mötet.
Välkommen/ Styrelsen