Medlemsmöte Storsektionen 24 oktober 10.00-13.00

Nomineringsmöte för Åkeri/Terminal, Miljö, Bensin/Depå och Taxi/Buss har möte den 24 oktober

10.00- ca. 13.00

På dagordningen bl.a. Nomineringar för sektionsuppdrag

Vi bjuder på fika.

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla