Medlemsmöte för Åkeri/Terminal, Miljö, Bensin/Depå och Taxi/Buss

Medlemsmöte för medlemmar inom Åkeri/Terminal, Miljö, Bensin/Depå och Taxi/Buss  den 29 augusti 10.00-ca.13.00

På dagordningen bl.a. Verksamhetsplanering inför 2021

Vi bjuder på fika!

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla