Medlemsmöte/Årsmöte i Bodensektionen

Vi håller vårt medlemsmöte/årsmöte i sektionen digitalt pga pandemin.

I direkt anslutning till årsmötet kommer det även att hållas ett nomineringsmöte.

För att kunna delta digitalt på mötet behöver du ladda ner appen “teams”. För att komma till det digitala mötet klicka på länken nedan när mötet börjar. Länken kommer även att skickas ut som sms samma dag som mötet är. Har du inte fått något sms angående medlemsmöten i sektionen tidigare så har vi antagligen inte ditt telefonnummer i vårt medlemsregister. Ta då kontakt med oss snarast möjligt så att du kan få ta del av information via sms. Du hittar ditt sektionsmöte i kalendern här bredvid.

Medverkan av central ombudsman som håller avtalsinformation.

Ur dagordningen: Val av uppdrag i sektionen.
Nominering av uppdrag i avdelning

Välkommen till det digitala mötet.

Anslut till mötet