Medlems och nomineringsmöte för sektion 7

Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 19.00 är du som medlem i sektion 5 välkommen på sektionsmöte.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Håll koll här på sidan för att få uppgifter hur du ansluter till mötet.