Medlems och nomineringsmöte för sektion 6

Torsdagen den 14 oktober 2021 klockan 19.00 är du som medlem i sektion 6 välkommen på sektionsmöte.

Mötet kommer att hållas i ABF´s lokaler i Rättvik.

Välkommen!