Kvinnor I Transport

Dags för träff med Kvinnokommittén

Kvinnor i transport

Den 8 december kl.17.00-19.00

Via teams

Vi kommer att kolla på enkätundersökning som förbundet gjorde om sexuella trakasserier.

Bjud gärna in med en kamrat eller två och om ni har fler frågor som behöver diskuteras kan ni gärna slänga i väg ett mejl till mig eller ringa!

010-480 32 22 eller emma.brodin@transport.se

Länk till mötet.

Klicka här för att ansluta till mötet