Kollektivavtalets dag 17 mars! INSTÄLLT

PGA CORVID-19 – CORONAVIRUSET HAR LO BESLUTAT ATT STÄLLA IN SITT EVENEMANG DEN 17 MARS!