Klubbmöte Steingruber

Steingruberklubben kommer hålla medlemsmöte.

13 oktober kl 17.30 i LO fackens hus på Malmgatan 8 i Avesta.

Välkommen