Klubbmöte Siljan Buss

Klubbmöte för Siljan Buss
Torsdag 1 oktober kl 18,30 på ABF Rättvik

På dagordningen bland annat:
* Nominering till klubbstyrelsen
* Nominering till sektionen
* Nominering till VU-sekreterare

Välkommen!