Kallelse till Transport avdelning 19 representantskapssammanträde

Måndagen den 27/9 kl. 18.30 är det sammanträde för vårt representantskap.

Vi informerar om aktuella frågor, Nomineringar till Transport kongress 2022 och kommer ha en gästföreläsare.

Mötet beräknas ta ca 2 timmar.

OBS! VIKTIGT!!
Det är bara medlemmar som har tagit båda doserna vaccin mot Covid-19 som får komma till det fysiska mötet. Övriga kan ansluta digitalt (går även bra för er som inte har möjlighet att komma till det fysiska mötet).

Det är av yttersta vikt att samtliga ledamöter deltar på sammanträdet, det för att säkerställa att vi är beslutsmässiga!

Påminnelse! Ledamot som så behöver söker ledigt i enlighet med Förtroendemannalagen § 6 för skälig tid. Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall åtföljas av intyg från arbetsgivaren.

Eventuella förhinder meddelas snarast

till avdelningens ordförande på

mejl: andreas.kedborn@transport.se

 

Du som medlem är också välkommen att delta på vårt representantskap.

Om du är intresserad, kontakta vår avdelnings ordförande och anmäl ditt intresse på mejl: andreas.kedborn@transport.se

 

Skriftlig kallelse och dagordning kommer skickas 2 veckor innan sammanträdet till våra ledamöter.

 

Välkomna önskar styrelsen