Kallelse till representantskapets års- & marssammanträde

Härmed kallas representantskapsledamöter i Sydöstra Sveriges Transportarbetarefackförening till representantskapssammanträde.

Plats: Folkets Hus i Emmaboda
Datum: 26 september 2020
Tid: Sammanträdet börjar 09:00, frukost från 08:00

På representantskapets års- & marssammanträde kommer avdelningsordförande, revisor/revisorer och dess suppleanter väljas.
Även frågan om ansvarsfrihet kommer att behandlas.

Meddela oss senast den 9 september om du kan närvara eller ej.
Detta gör du via mail eller telefon 010-480 30 51. Lägg ett röstmeddelande om vi ej kan svara när du ringer.

Meddela även om du har några allergier eller liknande som köket på plats behöver veta då även lunch kommer att beställas.

Det är en unik situation för Avdelning 51 och därför är det viktigt att så många som möjligt kan närvara. 

Glöm inte att kontakta avdelningen först om du tänkt ansöka om EFA (ersättning för förlorad arbetsförtjänst).

Alla representantskapsledamöter har fått kallelse via brev, bifogat finns även dagordningen för sammanträdena.

Ett nytt förslag till avdelningens Val & Arbetsordning skickas ut via mail till alla representantskapsledamöter senast 1 vecka innan sammanträdet.

 

Eftersom det är ett väldigt osäkert läge när det gäller Covid-19 så kan förutsättningarna ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad genom att kolla på hemsidan och din mail.

Lokalen är anpassad till FHM’s rekommendationer när det gäller Covid-19. Det kommer finnas stora ytor både på sammanträdet och under lunchen. Känner du dig dålig vill vi att du stannar hemma. Sjukanmälningar som uppkommer i sista minuten mailas in till avdelningsmailen.

Vi önskar alla representantskapsledamöter varmt välkomna.