Kallelse till årssammanträde

Stockholms Transportarbetarefackförening

 

Kallelse till årssammanträde

 

Måndag den 25/3 kl 18:30

Plats Zäta-Salen, ABF Huset, Sveavägen 41, 1 tr

 

På dagordningen bland annat:

Verksamhets-, förvaltning- och revisionsberättelser för XXXX

Frågor om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.

Val inom avdelningen

Ordinarie Ordförande för 2 år

Ersättare för ordförande för 2 år

Ordinarie Sekreterare för 2 år

Ersättare för sekreterare för 2 år

En ordinarie ledamot i förbundsrådet för 2 år

En ersättare i förbundsrådet för avdelningen för 2 år

 

Ordinarie ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen 2 år

Renhållningssektionen

Oljesektionen

Taxi och Bussektionen

 

Ledamöter och ersättare i avdelningens valberedningen för 2 år från

Bevakningssektionen

Terminalsektionen

Tidningsbudssektionen

Åkerisektionen

 

Revisor 2 år

Ersättare revisor 2 år

Fanbärare för 1 år

Ersättare för fanbärare för 1 år.

 

 

Separat kallelse med beslutsunderlag kommer att skickas till  representantskapets ledamöter och ersättare.

 

Som vanligt serveras en bit mat från klockan 17:30 i restaurang Två Grabbar på 1 tr till representantskapets ledamöter och ersättare.

 

Anmäl förhinder per mejl till transport.5@transport.se senast 2018-03-25 12:00

 

Alla medlemmar i Transport är välkomna till årssammanträdet.