Jale klubbens årsmöte

Inbjudan till Jale-klubbens årsmöte

Torsdagen den 7 januari, kl 18.00 i Transports lokaler på Tunagatan 20 i Borlänge.

Vill du delta digitalt?
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID: 468699044#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!