Informationsträff om facket i Katrineholm INSTÄLLD

Välkommen på informationsträff om facket

Du får grundläggande information om:
* Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen
* Förstå vikten av att gå på fackliga möten
* Kollektivavtalet
* Arbetsmiljö

Vi bjuder på kaffe och mackor

Ta gärna med en arbetskamrat till träffen
Alla är välkomna oavsett man är medlem eller ej

Anmälan senast den 4 september till:

transport.7@transport.se

Tel: 010-480 30 07