Informationsmöte för taxiförare!

Information digitala möten!

Den 29/4 har du möjlighet att anmäla dig till ett digitalt informationsmöte!
Vi kommer att prata om det nya avtalet, hur våra tankar är angående Taxibranschen.

På detta möte kommer ansvariga både från förbundet och från vår avdelning att närvara.

On the 29:th of april you will have opportunity to register for a digital information meeting!
We will talk about the new agreement and our thoughts regarding the taxi industry.

At this meeting, those responsible both from the union and from our department will attend.

Anmäl dig här/ Sign up here!

Medlemskap ger möjlighet för dig att påverksa på din arbetsplats! / Membership gives you the opportunity to influence at your workplace!

Blir medlem, använd QR-koden / Become a member, use the QR code