Inbjudan till sektion 6´s årsmöte

Inbjudan till sektion 6´s årsmöte

Onsdag den 12 januari 2022, kl 19.00.
ABF lokalen i Rättvik

Val och nomineringar som ska göras:

* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse

Nomineringar till avdelningsstyrelsen:
* Nominering till sekreterare
* Nominering till kassör
* Nominering till revisor

Välkommen!