Inbjudan till sektion 5´s årsmöte

Inbjudan till sektion 5´s årsmöte
Torsdag den 13 januari 2022, kl 18.00.
Fackföreningarnas Hus i Avesta

Val och nomineringar som ska göras:

* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse

Nomineringar till avdelningsstyrelsen:
* Nominering till sekreterare
* Nominering till kassör
* Nominering till revisor