Gemensamt VU-möte

Avd 1 och 2 skall ha ett gemensamt VU-möte för att planera vårt gemensamma årsmöte.