Förtroendemannadag 9/2

Alla skyddsombud, arbetsplatsombud, informationsmottagare och förhandlingsombud i avdelning 25 träffas denna dag och går igenom lagar och avtal.