Facklig träff medlemmar Avarn/Nokas

Medlemsmöte Nokas/Avarn Fackklubb

 

Klubbstyrelsen har nu fått det slutgiltiga beskedet efter förhandling om att vi kan starta en fackklubb tillsammans med våra kollegor på Avarn Security.

Nokas klubbens styrelse kommer ställa sina platser till förfogande vid mötet och därefter bildas den nya klubben som kommer heta Avarn klubben.

 

Inbjudan till medlemsmöte med fackklubben:

Datum: 29/1 2020

Tid: kl.18.00.

Plats: Transports avdelning i Västerås.
Ängsgärdsgatan 13, Västerås.

Anmäld till intresse och deltagande till avdelningsordförande Kimberley på: kimberley.westermark@transport.se

Viktigt då vi ska fixa fika till deltagande.

Samtliga medlemmar är välkomna!

Med vänliga hälsningar Klubbstyrelsen