Sektionens digitala årsmöte

Fredag 26 februari  kl. 11.00 håller Sektionen digitalt årsmöte.
Under mötet ska bland annat Sektionsstyrelse och Representantskapsledamöter väljas. Förslag till dagordning för mötet finns du längst ner i denna text.

Vi kommer att använda oss av plattformen Microsoft Teams.
Teams går att använda med mobil, surfplatta och dator. För de två förstnämnda behöver du ladda hem Microsoft Teams-appen till din enhet.

För allas trevnad, tänk på att stänga av din mikrofon när du inte begärt ordet men håll gärna kameran igång om du har möjlighet.

För att ansluta, klicka här:
Klicka här för att delta i mötet.

Om du har några frågor kring tekniken eller mötet är du välkommen att kontakta sandra.jakobsson@transport.se

Vi ses!

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Föregående protokoll 2020-11-27
 6. Val till sektionen (Sektionsstyrelse, Representantskapsledamöter)
 7. Nomineringar till avdelningen
 8. Aktiviteter till uppsökeri på hösten
 9. Rapporter (Genomförda aktiviteter, information från avdelningen)
 10. Frågor att hänskjuta till exempel Sektionsstyrelsen
 11. Inlägg till tidningen och hemsidan
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutning

 

Sektionsstyrelse

 • Sektionsstyrelsen består av 1 ledamot från varje geografiskt område.
 • Om inte särskilt val företas av sektionsstyrelseledamot inträder områdeskoordinator som ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen.

Representantskapsledamot

 • Sektionen utser en ledamot för varje påbörjat 50-tal yrkesverksamma medlemmar upp till 200 medlemmar, därefter utses 1 ledamot för varje påbörjat 100-tal yrkesverksamma medlemmar.
 • Valberedningen skall eftersträva en representativ sammansättning som speglar avdelningens verksamhet och geografi.