Digital Avtalspunkten Transport-Terminal/Miljö

Avtalspunkten

Lär dig ditt avtal-bevaka dina rättigheter.

Det övergripande målet med Avtalspunkten är att fe dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet
så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Notera att Avtalspunkten är specifik för varje kollektivavtal.

Efter kursen ska du:

kunna göra en enkel bedömning om din egen lön är korrekt
kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider
känna till de vanligaste anställningsformerna och kunna kontrollera din egen anställningsform
kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag

Kurslängd: 4-8 timmar

Målgrupp: Medlemmar utan förkunskaper i ämnesområdet

Förkunskaper: Inga krav

Praktiskt
Deltagare utan fackligt uppdrag på arbetsplatsen söker ledigt enligt studieledighetslagen och får stipendium av avdelningen
Deltagare som är fackliga företrädare på arbetsplatsen söker ledigt med bibehållna löneförmåner (enligt lagen om facklig förtroendeman, FML § 7)
Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering, ekonomi och genomförande.

anmälan till studier.5@transport.se
010-480 30 05.