Buss och Taxisektionens medlemsmöte

Buss och Taxisektionen har sitt medlemsmöte måndagen den 11 februari kl 18.15 med fika från 17.30.

På dagordningen nomineringar till representantskapet och sektionsstyrelsen samt val av dessa.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!