Buss och Taxisektionen kallar till årsmöte

Buss- och Taxisektionen har sitt årsmöte måndagen den 10:e februari kl. 18:00 med fika kl. 17:30.

På dagordningen : Val av sektionsordförande och nomineringar till avdelningsuppdrag.

Välkomna!