Budgetmöte avdelningsstyrelsen 9-10/11

Budgetmötet hålls på Hotell Havanna i Varberg.
Mötet börjar 09.00 den 9 november och avslutas ca. 16.00 dagen efter.