Bevakningssektionens årsmöte

Bevakningssektionen har sitt årsmöte tisdagen den 18:e februari med fika kl. 17:30.

På dagordningen : Val av ordförande och nominering till rep och styrelse

Välkomna!