Avtalsinformation Tidningsdistributionsavtalet

Den 8 maj kl. 17:00 anordnar sektion 1 en avtalsinformation i Broby för tidningsdistributionsavtalet för alla medlemmar som jobbar inom det avtalsområdet.
Plats: ABF, Kristianstadsvägen 4 i Broby.

Anmäl dig till avdelningen på tfn: 010-480 30 51 senast den 6 maj.

Förtäring kommer det bjudas på under kvällen.

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 1:an