Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen kallas till sammanträde.

Ev. skrivelser eller frågor till styrelsen ska vara avdelningen tillhanda innan den 10 april för att kunna behandlas.