Avdelningens representantskap

Söndag den 9 december håller avdelningen sitt representantskapssammanträde på Älggårdsberget i Bispgården. Under dagen ska bland annat beslut tas angående avdelningens policys. Är du ej vald som ombud av din sektion men vill närvara? Kontakta då avdelningsordförande Jessica Höglin på telefon 010-480 34 54, eller maila jessica.hoglin@transport.se.