Avdelningens årssammanträde

Lördag den 17 mars kl. 09.30 har avdelning 88 årsmöte på hotell Moskogen i Leksand.

På mötet kommer vi att behandla bland annat fyllnadsval till avdelningsordförande, fyllnadsval till RSO. Val till avdelningsstyrelse, val av revisor och suppleanter för dessa samt avdelningsstyrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.