Avdelningen stängd

Avdelningen är stängd torsdag den 19/10 och fredag den 20/10 på grund av avdelningsstyrelsens planeringskonferens.
För att kontakta Svenska Transportarbetareförbundet så vänligen ring 010-480 30 00.