Kallelse/inbjudan till årssammanträde sektion 3 (tidning/reklamdistr.)

Årsmöte för sektion 3 (tidning/reklamdistr.) på avdelningen kl 18.00