Kallelse/Inbjudan till årssammanträde sektion 1+4 (åkeri/bemanning)

Transport avd 19 Sektion 1 och 4 inbjuder alla sina medlemmar till årssammanträde!

Tid: 9 mars 2017 klockan 18.15 – ca 21.00

Plats: Best Western Hotell Ta Inn, Ängsgärdsgat. 19, Västerås

Kaffe/smörgås serveras!

Vi inleder med fika.

Dagordning utdelas ”på plats”. Vid årsmötena ska dels *val till sektionsuppdrag samt representantskapet ske, dels nomineringar till avdelningsuppdrag såsom Ordförande, studieorganisatör(fyllnadsval) samt revisor, med flera uppdrag.

*Sektion 1 + 4: Transportavtalet/Bemanning/Miljö

Sektionen ska välja 3 ordinarie ledamöter (avgående Markku Ollila, Peter Andersson, Leif Bäckström) och 1 suppleant (avgående Mikael Lomm).

Det ska väljas 21 (20+1)ordinarie ledamöter till ”repet” (20 för Sektion 1 samt 1 för Sektion 4) + ev. ersättare.

Nomineringar till Avdelningsuppdrag.

Observera att nyvalda ledamöter till representantskapet, som ej tidigare gått Startpunkten, skall göra det!

Vi hoppas på stor uppslutning – det är ju avtalsår igen, och din åsikt är som alltid viktig! Välkomna!

 Sektionsstyrelsen