Årssammanträde för Sektion 2 (Taxi)

Sektion 2 (Taxi) har årsmöte kl 18.00 på avdelningen