Årssammanträde för representantskapet

Välkommen till representantskapets årssammanträde

Tingshusplatsen 2, högst upp

Val till avdelningsuppdrag

Nominering av stämmoombud till a-kassan samt tre ersättare

 

Fika serveras från 08.30 sammanträdet börjar 09.00

 

Välkomna