Årssammanträde 2019 för avdelning 19s representantskap.

Kallelse har gått ut till berörda ledamöter. OBS! Obligatorisk närvaro! Förbundsmedverkan. Bl.a. ska val av ordförande, studieorganisatör m.fl. val ske.