Årssammanträde

Avdelning 3 håller årsmöte den 23 mars 2019 klockan 09:30

Plats: Hotell Waterfront (f.d. Novotel) vid klippan i Göteborg.

På dagordningen: Val av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag.