Årsmöte terminal/lager och bemanningssektionen

Mötet är till för alla medlemmar i sektionen terminal/lager och bemanning.

Vi bjuder på
mat och bowling

Vad kommer att hända på mötet:
Det kommer att företas val till sektionsuppdrag:

 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Representantskapsledamöter.

Vi kommer även att nominera till avdelningsuppdrag på samma möte

 • Kassör 1st 2år
 • Sekreterare 1st 2år
 • Styrelseledamot 1 st 2år
 • Styrelsesuppleanter 4st 2år
 • Styrelsesuppleanter 1st 1år
 • Valberedning 2st 1år
 • Revisorer 1st 2år
 • Revisorsuppleanter 1st 2år
 • Ungdomsansvarig 1st 2år

Efter mötet bowlar vi tillsammans.

Anmäl: Länk till anmälan

Tillsammans gör vi skillnad