Årsmöte – Sektion 9

Sektion 9, Sunne och Torsby inbjuder till årsmöte den 11 feb 16.00
Mötet hålls på ABF i Sunne, Långgatan 6 och sektionen bjuder på fika i samband med mötet.
Under mötet ska nomineringar och val göras till sekreterare, ledamöter och representantskapsledamöter.
Nomineringar till uppdrag på avdelning kommer även de ske, b.la. till sekreterare, kassör, fanbärare, styrelseledamöter, ersättare m.m.
För mer info, kontakta gärna sektionsordförande Tommy Björkman 073-931 80 11 alt. tommy.bjorkman@live.se
Välkommen!