Årsmöte – Sektion 6

Sektion 6 inbjuder till årsmöte den 21 feb 18:30

Mötet hålls på ABF i Arvika (Hamngatan 7B), sektionen bjuder på fika under mötet.

Under mötet ska val göras till sekreterare, ledamöter och representantskapsledamöter.

Nomineringar till uppdrag på avdelning kommer även de ske, b.la. till sekreterare, kassör, fanbärare, styrelseledamöter, ersättare m.m.

För mer info, kontakta gärna sektionsordförandeordförande Felix Engström 073-822 11 66 alt. felix.e1@hotmail.com

Välkommen!