Årsmöte – Sektion 6

Sektion 6 håller årsmöte den 25/1 klockan 18,00 på Hotell Bristol Kyrkogatan 25 Arvika.
Nominering kan ske fram till mötet. Under mötet ska det väljas Ordförande, styrelseledamot, representantskapsdeltagare.
Till avdelningen ska det nomineras till sekreterare, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och valberedning.
Vi bjuder på fika, välkomna!