Kallelse till årssammanträde sektion 5 (bensin/gummi)

När:Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 18.00- ca 20.00
Var: Avdelningens lokaler, Ängsgärdsgatan 13 Västerås

Vi fikar inledningsvis.

Ur dagordningen:
Val av ledamöter till sektionsstyrelsen, ordinarie och ersättare.
Val av representantskapsledamöter, ordinarie och ersättare.

Nomineringar till avdelningsordförande, ledamöter, revisorer mfl uppdrag

Godkänna sektionens verksamhetsberättelse.
Besluta om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

Välkomna!