Årsmöte – Sektion 5

Sektion 5 inbjuder till årsmöte den 20 feb 17:00

Mötet hålls på ABF i Hällefors (Stationsgatan 1), sektionen bjuder på fika under mötet.

Under mötet ska val göras till sekreterare, ledamöter och representantskapsledamöter.

Nomineringar till uppdrag på avdelning kommer även de ske, b.la. till sekreterare, kassör, fanbärare, styrelseledamöter, ersättare m.m.

För mer info, kontakta gärna sektionsordförandeordförande Ronnie Persson 070-692 92 24 alt. ronnie.persson77@outlook.com

Välkommen!