Årsmöte sektion 4

Vi håller årsmöte för vår sektion lördagen den 25 febr. Kl 13-16 på avdelning 20 i jönköping (kalkstensgatan 10).
Det kommer hållas viktiga val och nomineringar till viktiga uppdrag. Förslag till handlingsplan kommer
också presenteras. En färsk rapport om avtalsförhandlingarna om färdtjänstavtalet.
Vi vädjar till alla att hänga på. Ju fler vi blir desto starkare blir vi och vårt inflytande.

Nominering till avdelningsuppdrag kommer att ske på mötet, se länk till uppdrag att nominera till.

Varmt välkomna!!!
Ps. Det bjuds på god mat ds.