Årsmöte sektion 3

Sektion 3 Bevakning/Bensin/Gummi/Tidning har Årsmöte den 18/2 2017 kl. 10,00
Val av ordförande i sektionen + två ledamöter + tre suppleanter
Mötet startar 10,00 på Avdelningsexpeditionen. (Kalkstensgatan 10 i Jönköping)

Nominering till avdelningsuppdrag kommer att ske på mötet, se länk till uppdrag att nominera till.

Välkomna hälsar styrelsen.