Årsmöte – Sektion 3

Sektion 3 inbjuder till årsmöte den 7 feb 16:00

Mötet hålls på ABF i Kristinehamn, Västerlånggatan 18B), sektionen bjuder på fika under mötet.

Under mötet ska val göras till ordförande, sekreterare, ledamöter och representantskapsledamöter.

Nomineringar till uppdrag på avdelning kommer även de ske, b.la. till sekreterare, kassör, fanbärare, styrelseledamöter, ersättare m.m.

För mer info, kontakta gärna avdelningsordförandeordförande Mikael Persson 010-480 31 80 alt. mikael.persson@transport.se

Välkommen!